Vi inviterer til frokostmøte onsdag 26. februar 2020

Nyheter i arbeidsretten

Har du behov for en oppdatering på hva som er nytt innenfor arbeidsretten, og som påvirker din hverdag som HR-medarbeider?  SBDL inviterer til frokostmøte den 26. februar hvor temaet er nyheter i arbeidsretten. Året 2019 var et år preget av både ny lovgivning og dommer fra Høyesterett og lagmannsrettene. Vi vil ta deg gjennom de viktigste nyhetene innen lov og rettspraksis og hva vi kan benytte dem til. Dette er blant annet;

  • Håndtering av varslingssaker – hva må vi passe på etter de siste lovendringene?
  • Ny høyesterettspraksis om utvelgelseskrets ved nedbemanning
  • Ny sak på vei til Høyesterett om «angrerett» etter sluttavtale
  • Ny rettspraksis om reisetid som arbeidstid – har man ikke også rett til lønn?
  • Ny rettspraksis om oppsigelse av sykemeldte – er tilretteleggingsplikten blitt sterkere igjen?
  • Ny rettspraksis om arbeidstakerbegrepet

Innledere er Kari Bergeius Andersen og Kristian Foss Aalmo.

Flere av SBDL sine øvrige advokater vil også være tilstede, og ønsker du å reservere tid hos en av dem er det bare å gi oss beskjed.