– AVLYST – Vi inviterer til frokostmøte onsdag 18. mars 2020

Coronaviruset reiser mange spørsmål for arbeidsgivere

Har vi lønnsplikt for ansatte som er hjemme i karantene? Kan vi permittere de ansatte uten varslingsplikt og arbeidsgiverperiode? Kan vi pålegge de ansatte hjemmekontor? Kan vi kreve at de ansatte tar helsesjekk etter at de kommer hjem fra utsatte områder? Kan vi nekte våre ansatte å reise eller kan den ansatte nekte? Hva med sykepenger og stengte barnehager?

Enkelte lovregler gir svar på noen av spørsmålene og arbeidsgivers styringsrett står sentralt. Vi inviterer til praktisk frokostmøte der vi tar for oss de viktigste problemstillingene.

Innledere er Erik Råd Herlofsen og Kristian Foss Aalmo.

Flere av SBDL sine øvrige advokater vil også være tilstede, og ønsker du å reservere tid hos en av dem er det bare å gi oss beskjed.