Vi inviterer til Frokostmøte onsdag 12. juni d.å.

Hva du bør vite om ferieavvikling og feriepenger – vi gir deg svarene!

Reglene om feriepenger og ferieuttak er i praksis vanskelige å få godt grep om. Som eksempler kan nevnes:

  • Omfattes deltidsansatte og midlertidig ansatte av ferielovens regler?
  • Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg til ferieloven ved permittering, nedbemanning og andre oppsigelsessituasjoner?
  • Hvilke krav har sykemeldte ansatte når det gjelder uttak og plassering av ferie?

Disse, og flere problemstillinger, vil bli gjennomgått på vårt frokostmøte om ferieloven. Vi ser på feriereglene i et praktisk perspektiv, og diskuterer dessuten hvordan virksomheten kan operere så fleksibelt som mulig – innenfor lovens rammer. Vårt mål er å gi deg en god oversikt og grundig forståelse for reglene, slik at du blir enda bedre egnet til å praktisere disse i virksomheten din.

Innledere er advokat og partner Nils H. Storeng og advokatfullmektigene Helene Larsen Brustad og Sindre Dahl Christensen.

Du er hjertelig velkommen!

 

Flere av SBDL sine øvrige advokater vil også være tilstede, og ønsker du å reservere tid hos en av dem er det bare å gi oss beskjed.