Seminar: Kommunereform og arbeidsrett.

Hvorfor? Kommunesektoren står overfor store utfordringer. Stadig strammere økonomi stiller strengere krav til kommunens effektivitet, behov for interkommunalt samarbeid eller sammenslåing. For å få gjennomført slike reformer på en god måte er det viktig at arbeidsgiver er trygg på hvordan man skal utøve sin styringsrett innenfor rammene av blant annet arbeidsmiljøloven, kommuneloven, tariffavtalene og forvaltningsretten. Våre erfarne advokater vil gjennom en hel dag gi råd og veiledning til hvordan navigere i dette krevende landskapet.

Program:

09:00-09:15:        Registrering

09:15-09:30:        Innledning – grunnprinsipper

09:30-10:15         Omplassering ved omorganisering – arbeidstakers stillingsvern og krav til utlysning

10:15-10:30:        Pause

10:30-11:15:         Omplassering, fortsettelse

11:15-12:00:         Nedbemanning ved kommunesammenslåing – hvem må gå?

12:00-13:00:        Lunsj

13:00-13:45:         Fagforeningenes medbestemmelsesrett og krav til drøftelser

13:45-14:00:         Pause

14:00-14:45:         Endring av goder og aldersgrenser i kommunal sektor.

14:45-15:00:         Pause

15:00-17:00:         Individuelle samtaler

 

Målgruppe: Rådmenn, kommuneadvokater, kommunalsjefer, virksomhetsledere, personalledere og HR-medarbeidere.

Antall plasser: 25 – første mann til mølla.

Pris: Gratis

Påmelding: Innen 25. september d.å.

 

Spørsmål om seminaret kan rettes til terje@sbdl.no

SBDL_2286_V1Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy AlléStoreng, Beck & Due Lund fotografert av Håvard StorvestreFotografert av BA FotografeneFotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé