Frokostmøte: Sykefravær.

Tirsdag 17. oktober inviterer vi til frokostmøte, og tema denne gang er sykefravær.

 

Har du ansatte som er sykmeldte over korte eller lengre perioder?

Konsekvensene av langtidsfravær eller omfattende korttidsfravær oppleves som store for mange arbeidsgivere.

Mange utfordringer må løses, som:

Hvor langt strekker «tilretteleggingsplikten» seg?

Hvor mye merarbeid kan du pålegge dine øvrige ansatte?

Er den sykmeldte beskyttet i evig tid?

Vi har gleden av å invitere til frokostmøte hvor Kari hos oss vil se nærmere på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidstakers medvirkningsplikt og hvor grensen går før et arbeidsforhold bør avsluttes. Samtidig ønsker vi å kunne å kunne gi praktiske råd i forhold til de utfordringer arbeidsgivere vil kunne ha på disse områdene.

Flere av SBDL sine øvrige advokater vil også være tilstede, og ønsker du å reservere tid hos en av dem er det bare å gi oss beskjed.