Frokostmøte: Omstilling og organisasjonsendring – hvordan gripe det hele an?

Høstens første frokostmøte holdes tirsdag 16. september, denne gangen i samarbeid med konsulentselskapet Considium Consulting.

Considium er et velrenomert konsulentfirma som blant annet tilbyr rådgivning og bistand innen resultatledelse, strategiprosesser, forretningsutvikling, fusjoner og oppkjøp, prosjektsikring, lederutvikling, HR, omstilling, styreevalueringer, konfliktløsning, rekruttering og salgsledelse. Vi har ved flere anledninger hatt gleden av å samarbeide med Considiums erfarne rådgivere i enkeltsaker. Gjennom et enda sterkere samarbeid hvor vi utfyller hverandre med ulike faglige tilnærminger, vil vi kunne tilby enda tyngre og bedre bistand til kunder og klienter. Du kan lese mer om Considium her.

Sammen vil vi blant annet se nærmere på:

• Suksesskriterier for en vellykket omstillingsprosess, både på kort og lang sikt.
• Rettslige rammer, herunder arbeidsgivers styringsrett ved omstillinger.
• Hvordan ivareta både de medarbeiderne som må gå og de som blir igjen?

Det vil også være anledning til ”en-til-en samtaler” etter endt program.

Vi gleder oss. Håper vi ses!

Frokost serveres fra kl. 0800, og seminaret begynner kl. 0830.

Frokostmøtet avholdes i våre egne lokaler i Hieronymus Heyerdahlsgate 1 (inngang fra Otto Sverdrupsgate), hvor vi holder til i femte etasje.