Frokostmøte: Ny tjenestemannslov.

Tjenestemannslovutvalget la frem sitt forslag til ny og modernisert tjenestemannslov rett før årsskiftet, og vi inviterer til frokostmøte der vi vil gjennomgå hva forslaget vil bety for din virksomhet.

I forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015 ble utvalget gitt utvidet mandat til også å foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger, og da særlig de lengste midlertidige ansettelsene. Som følge av det utvidede mandatet ble utvalget gitt forlenget frist for sitt arbeid til 18. desember 2015.

Terje Gerhard Andersen og Thomas Braut Svendsen vil gjennomgå detaljene i utvalgets lovforslag.