Frokostmøte: Lovendringer pr 1. juli 2014

Vi tar for oss lovendringer som trer i kraft 1. juli d.å. og ser nærmere på spørsmål omkring ferie, feriepenger, sykmeldt i ferien m.m.

Innledere denne gangen er Kari Bergeius Andersen og Thomas Braut Svendsen.

Vi vet at mange er presset på tid nå rett før feriestart, og av denne grunn setter vi en grense på minimum 10 deltakere for at møtet skal avholdes.

VELKOMMEN !

Tidspunkt er som vanlig: kl 08:30 – 10:30.Frokostmøtene avholdes i våre lokaler i Hieronymus Heyerdahlsgate 1 (inngang fra Otto Sverdrupsgate), femte etasje, og frokost serveres fra kl 08:15.