Frokostmøte: Grensesnittet skatterett / arbeidsrett

Hvordan beholde gode medarbeidere gjennom belønningssystemer? Vi vil blant annet se på bonusutbetalinger, støtte til videreutdanning, aksjetildelinger og opsjoner. Et annet tema vi vil innom er pensjoner.
Vi vil også se på ulike ordninger når det gjelder avslutning av arbeidsforhold, og den skattemessige behandlingen av disse.