Landbruksjuss

Vi tilbyr juridisk rådgivning til landbruket.

Vi bistår blant annet ved spørsmål knyttet til generasjonsskifte, salg og kjøp av landbrukseiendommer, jordskifte, grensetvister mv.