Konkurs, tvangsfullbyrdelse og inkasso

Erik Råd Herlofsen har i perioden 2008 – 2016 vært bostyrer ved Oslo byfogdembete og har bred erfaring innen konkurs. Han har dessuten de siste 25 årene vært medlem av JUS’ fagutvalg for tvangsfullbyrdelse og inkasso og holder regelmessig foredrag på dette fagområdet.