Fast eiendom

Mange eier og leier/leier ut fast eiendom. Og eiendom kjøpes, selges og eksproprieres. Det skjer skader på eiendom, og eiendom er skatte- og avgiftsobjekt . Det kan også være tvist om en eiendoms grenser mot nabo, sjø, elv m.v. Vi har erfaring fra kartforretninger, grensegangsforretninger og skjønn. Det finnes om lag 350 000 festeforhold i Norge, hvor spørsmål som for eksempel om hva som er riktig festeavgift og innløsningssum på tomten vil oppstå. Vi har bred erfaring på dette området og er anbefalt advokat av Tomtefesterforbundet.

Vårt kontor på Røros/Tynset har også kompetanse når det gjelder landbrukseiendommer.