Yrkesskade

Blir man utsatt for en yrkesskade eller får en yrkessykdom opplever man ofte et økonomisk tap og/eller behandlingsutgifter.

Yrkesskaden kan også resultere i at du faller ut av yrkeslivet. Yrkesskadesaker følger et to-sporet system der man har krav på ytelser etter folketrygdloven og etter yrkesskadeforsikringsloven.

Arbeidsgiveren skal sende melding til NAV og arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne er forsikret mot yrkesskade. Men det er arbeidstakeren selv som må fremme krav. Det er viktig å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Vi bistår arbeidstakere i yrkesskadesaker.