Utstasjonering og internasjonale arbeidsforhold

Norske virksomheter blir stadig mer internasjonale. Stadig flere arbeidstakere kan ikke lenger forvente at arbeidsplassen stanser ved landets grenser. Dette stiller utfordrende krav til arbeidsgiveres personalhåndtering. Som medlem av L&E Global er SBDL rustet til å bistå din bedrift til å møte disse utfordringene.

Våre advokater har god erfaring med å løse spørsmål knyttet til internasjonale arbeidsforhold. Som det eneste advokatfirmaet i Norden er SBDL dessuten medlem av advokatfirma-alliansen L&E Global, som spesialiserer seg på å gi råd om grenseoverskridende arbeidsforhold. Som et resultat har SBDL internasjonal tilstedeværelse.

Sammen med de andre medlemsfirmaene i L&E Global kan vi gi internasjonale virksomheter koordinert og effektiv rådgivning i grenseoverskridende saker.