Trygd

Kjennskap til folketrygdlovens regler er avgjørende for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Hvilke trygderettigheter har arbeidstaker? Hvor lenge yter NAV sykepenger eller arbeidsavklaringspenger? Plikter arbeidsgiver å forskuttere sykepenger eller andre trygdeytelser? Hva gjør jeg som arbeidsgiver hvis jeg mistenker at arbeidstaker ikke er syk, men likevel krever sykepenger eller lønn under sykdom? Hva gjør jeg når NAV ikke besvarer mine henvendelser? Hva skjer med arbeidstakers trygderettigheter hvis det inngås sluttavtale med etterlønn?

God rådgivning innenfor arbeidsrett og HR forutsetter at man ser sammenheng mellom de arbeidsrettslige og trygderettslige reglene. Den kompetansen har vi.