Arbeidsforhold i staten

Mange arbeidsforhold i statlig sektor reguleres både av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Gjennom mange år har vi bistått både statlige virksomheter og fagforeninger med statsansatte medlemmer, og har med det opparbeidet en solid kompetanse på tjenestemannsrett.

Våre advokater bistår i forbindelse med endringsprosesser, disiplinærreaksjoner, overdragelse og omdannelse av statlige virksomheter til private rettssubjekt med videre. Ikke sjeldent forbereder vi saker for tilsettingsrådet eller møter i rådet på vegne av arbeidsgiver eller arbeidstaker.