HR rådgivning og kompetanseutvikling for personalansvarlige

Vi bistår med løpende rådgivning som HR-ansvarliges og personalansvarliges “forlengede arm”.

Hverdagen for HR-ansvarlige og personalansvarlige er svært ofte preget av mange små og store problemstillinger knyttet til håndtering av medarbeidere – fra endring av arbeidsoppgaver til ugyldig fravær, beregning av arbeidstid og håndtering av medarbeidere som ikke presterer. Ved å styrke HR- eller personalansvarliges faglige trygghet ved noen minutter på telefon ved behov, unngår man ofte de større konfliktene og finner raskere løsninger.

Kompetanseutvikling for HR-ansvarlige og personalansvarlige er avgjørende for at utfordringer på arbeidsplassen ikke eskalerer til arbeidskonflikter. Vi har lang erfaring med å holde kurs hos virksomheter og tilpasser disse til ditt behov. For å holde deg oppdatert sender vi også jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om lovendinger, dommer, artikler skrevet av våre advokater og andre nyheter som vi publiserer på vår nettside.