Permittering

Uforutsette hendelser og kraftige konjunkturendringer kan føre til at arbeidsgiver ikke er i stand til å oppfylle sin plikt til å tilby sine ansatte arbeid og lønn. Permittering kan da være aktuelt.

Permittering innebærer en midlertidig suspensjon av arbeidsgivers sysselsettingsplikt. For arbeidstaker betyr dette at man ikke får utbetalt lønn og heller ikke har noe arbeid å gå til i permitteringsperioden. Arbeidstaker vil imidlertid ha rett til dagpenger fra NAV.

Permittering kan være et nødvendig virkemiddel for å sikre selskapet og arbeidsplassene gjennom en vanskelig periode. Samtidig er det på ingen måte fritt frem for arbeidsgiver å gå til permittering. Det er strenge vilkår får når man kan permittere og arbeidsgiver må også følge strenge saksbehandlingsregler.

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i permitteringssituasjoner, både med planlegging, vurderinger, gjennomføring og prosedyre for domstolene.