Pensjon

Pensjon er et krevende område i rask utvikling.

Avtalefestet pensjon, gavepensjon, innskuddspensjon, ytelsesbasert pensjon, hybridordninger, alderspensjon fra 62 år og lederlønnspensjon (“Top-hat”) – pensjonselementene er mange. Når har arbeidsgiver rett til å endre tjenestepensjonsordningen? Hvordan skal gamle individuelle pensjonsavtaler tolkes? Hva er forholdet mellom ytelser fra tjenestepensjonen og ytelsene fra folketrygdloven?

Vi har omfattende erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere med pensjonsrelaterte problemstillinger.