Omorganisering og nedbemanning

Omstillingsevne og fleksibilitet er viktig i et stadig mer krevende næringsliv. Samtidig skal de ansattes interesser og behov for forutberegnelighet og trygghet ivaretas. Dette kan være krevende.

SBDL bistår med strategisk og operasjonell rådgivning i forbindelse med omorganiseringer, endringsprosesser, outsourcing, virksomhetsoverdragelser og nedbemanning.