Kollektive avtaler

Kollektive tariffavtaler er avtaler mellom arbeidsgiverorganisasjoner eller en enkeltstående arbeidsgiver på den ene siden og arbeidstakerorganisasjoner på den andre. Arbeidsgivere som ikke er medlem av arbeidsgiverorganisasjon opplever også krav om tariffavtale fra sine ansatte.

Våre advokater bistår arbeidsgivere ved krav om tariffavtale og arbeidstakerorganisasjoner som ikke har egne advokater ved behov.