Systematisk HMS-arbeid (Arbeidsmiljø)

God HMS-politikk tiltrekker seg de gode medarbeiderne.

Vi ser i dag at det for mange medarbeidere er viktigere å ha det bra på jobben enn å tjene mer. Fokus på gode HMS-rutiner er derfor et viktig personalpolitisk virkemiddel. Ved siden av de generelle krav til forsvarlig arbeidsmiljø i lov og forskrifter ser vi at fokuset på det psykososiale arbeidsmiljøet er stadig viktigere.

Vi utarbeider skriftlige HMS-rutiner, holder kurs og bidrar i konkrete saker knyttet til både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Vi bistår virksomheten for på best mulig måte å håndtere påstander om trakassering eller ”utilbørlig” arbeidsmiljø på arbeidsplassen.