Fast eiendom

Skal du selge eller kjøpe fast eiendom? Ønsker du å innløse den festetomten hytta står på? Har du veirett over naboens eiendom, eller har du en vannrett som ikke er tinglyst? Hva med jordskifte?

Vi bistår med alle spørsmål og tvister knyttet til fast eiendom.