Avslutting av arbeidsforhold

Bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelses- og avskjedssaker utgjør en betydelig del av vår praksis.

Har du fått oppsigelse eller avskjed? Kanskje er du suspendert, eller kanskje du sitter som arbeidsgiver og vurderer  om du må ta den vanskelige beslutningen å si opp en av dine medarbeidere?

Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker er normalt sett tjent med en langdryg og kostbar rettsprosess. Vi bestreber oss derfor alltid til å forsøke å komme frem til raske og fornuftige løsninger som innebærer at både arbeidsgiver og arbeidstaker kan komme seg videre.

De fleste tvister løses derfor gjennom forhandlinger enten med eller uten domstolens hjelp, men enkelte ganger ønsker partene dom. Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring og flere av våre partnere har prosedert for Høyesterett.