Ansettelse og innleie

Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs

Det er derfor av stor betydning at man ansetter riktig person – feilansettelser er dyre for begge parter. Det er også viktig å tilby kontrakter som styrker handlingsalternativene, samtidig som de skal være rimelige for begge parter.

Innleie av arbeidskraft fremfor ansettelse kan gi større fleksibilitet, men innebærer lovmessige krav både hva gjelder vilkår for å leie inn og hvilke goder den innleide skal ha.

Vi bistår arbeidsgivere med gode prosesser både for å velge ansettelse eller innleie samt best mulige kontrakter tilpasset det enkelte valg. Videre bistår vi vikarbyråer med gode kontrakter som ivaretar innleiereglene.