Ansattes representasjon i styrende organer

Når plikter virksomheter å ha ansatte representanter i styret? Hvem kan velges til styreverv? Hvordan gjennomføres valgene?

Våre erfarne advokater bistår selskaper og ansatte med praktisk gjennomføring og etterlevelse av selskapslovgivningen.