Vi tilbyr skriveplass for studenter

Skal du skrive 30 studiepoengs masteroppgave innenfor arbeidsrett har vi fagmiljøet.

Som student med skriveplass hos oss vil du få eget kontor med tilgang til vårt bibliotek og juridiske databaser. Du vil bli en del av vårt miljø hvor du vil få flere diskusjonspartnere, samt delta på våre faglige arrangementer.

Vi tilbyr gratis lunsj og du blir selvfølgelig også invitert til våre sosiale arrangementer.

Høsten 2017 hadde Benedicte Hille skriveplass hos oss og tema for hennes oppgave var arbeidsgivers sanksjonsmuligheter ved arbeidstakers uønskede opptreden i fritiden.

Våren 2018 var det Helene Larsen Brustad som hadde skriveplass hos oss, og hun så nærmere på ansattes lojalitetsplikt som begrensning for ytringer i sosiale medier.

Benedicte og Helene er i dag ansatt som advokatfullmektiger hos oss.

Søknadsfrist er 1. november for vårsemesteret og 1. april for høstsemesteret.

Innkomne søknader vil blir lagret frem til den aktuelle dato for søknadsfrist.

Søknad eller spørsmål til ordningen kan sendes til benedicte@sbdl.no