Vi tilbyr skriveplass for studenter

Som student med skriveplass hos oss vil du få eget kontor med tilgang til vårt bibliotek og juridiske databaser. Du vil bli en del av vårt miljø, spise lunsj med oss og få flere diskusjonspartnere.

Siri Otelie Odden og Nora Charlotte Hein Stamsø hadde skriveplass hos oss våren 2016. Begge kom fra Universitetet i Oslo, og leverte masteroppgave 25. april 2016. Siri skrev oppgave med tittelen “Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse”. Siri og NoraNora sin oppgave hadde tittelen «Analyse av arbeidsrettslige kontrolltiltak som bevis»

På spørsmål om hvorfor det er bra å ha skriveplass hos oss svarer Nora: «Fordi SBDL er best på arbeidsrett! Som student blir man inkludert ved at man får være en del av og dra nytte av et kvalifisert, inspirerende og veldig hyggelig arbeidsmiljø». Siri forteller følgende om det å være skriveplasstudent hos oss: «For meg har det vært en stor motivasjonsfaktor å ha skriveplass i SBDL. Firmaet har et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige mennesker. Jeg har fått gode og konstruktive innspill i arbeidet med oppgaven, og terskelen for å stille spørsmål har vært lav. I tillegg har jeg hatt mulighet til å delta i faglige diskusjoner, noe som har gitt en bedre og bredere forståelse for arbeidsretten».  

Høsten 2017 er det Benedicte Hille som har skriveplass hos oss. Benedicte ser nærmere på arbeidsgivers sanksjonsmuligheter ved arbeidstakers uønskede opptreden i fritiden.

Søknad eller spørsmål til ordningen kan sendes til advokat Ine Hagen, og søknader vurderes fortløpende.