Internasjonalt fokus – L&E Global

SBDL er medlem av den ledende internasjonale arbeidsrettsalliansen L&E Global.

Som det eneste advokatfirmaet i Norden er SBDL medlem av den ledende internasjonale advokatfirma-alliansen L&E Global. Som et resultat har SBDL internasjonal tilstedeværelse og tilgang til internasjonal arbeidsrettslig kompetanse i verdensklassen.

L&E Global er en sammenslutning av høyt rangerte advokatfirmaer over hele verden som har spesialisert seg på å yte rådgivning innenfor arbeidsrett og HR. Ved å samkjøre våre styrker gjennom L&E Global, utgjør alliansen et juridisk kraftsenter for internasjonale bedrifter som ønsker juridisk bistand ved etablering i Norge eller i utlandet, eller i forbindelse med  grenseoverskridende arbeidsforhold og HR på tvers av landegrensene.

L&E Global har en unik tilnærming ved at vi som allianse kan gi arbeidsrettslig rådgvning fra land over hele verden, til en enhetlig pris, med én faktura og med kun ett representasjonsledd overfor klienten.

L&E Global er høyt rangert i Chambers Global og Financial Times rapport Innovative Lawyers.

L&E Global ble etablert i 2010, og består til sammen av mer enn 1.250 advokater og 16 advokatfirmaer. I tillegg til SBDL er følgende advokatfirmaer medlemmer av L&E Global: Jackson Lewis P.C. (USA), Filion Wakely Thorup Angeletti (Canada), Gerlach Rechtsanwälte (Østerrike), Van Olmen & Wynant (Belgia), Flichy Grangé Avocats (Frankrike), Pusch Wahlig Legal (Tyskland), Natividad Abogados (Mexico), LABLAW – Studio Legale (Italia), Palthe Oberman (Nederland), Swarbrick Beck Mackinnon (New Zealand), Harmers Workplace Lawyers (Australia), A. Sobczyk & Współpracownicy (Polen), Magda Volonciu and Associates (Romania), Bufete Suárez de Vivero, SL (Spania) og Schmid Heinzen Humbert Lerch (Sveits).

Samlet dekker L&E Global viktige europeiske forretningssentre, alle store byer i USA, hele Nord-Amerika og deler av Stillehavsregionen. I områder der L&E Globals medlemmer ikke er representert, samarbeider alliansen med ledende lokale advokatfirmaer. Hamilton Advokatbyrå (Sverige) og TozziniFreire Advogados (Brasil) er assosierte medlemmer av L&E Global. I tillegg har L&E Global etablerte samarbeidspartnere i andre internasjonale forretningsområder (Storbritannia, Danmark, Finland, Luxemburg, Irland, Portugal, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Kroatia, Slovenia, Bulgaria, Hellas, Tyrkia, Kypros, Tunisia, De forente arabiske emirater, Russland, Ukraina, India, Vietnam, Kina, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Japan, Chile og Colombia).

Alliansens formål er ikke bare forretningsutvikling i form av direkte klientbistand, men også kompetanseutvikling i form av etablering av et felles fagmiljø. Alliansen har også et utvekslingsprogram hvor advokater og advokatfullmektiger fra de ulike advokatfirmaene kan hospitere hos hverandre. Dette vil ikke bare utvide vår kontaktflate, men også bidra til en faglig og forretningsmessig utvikling. Dette vil igjen føre til at vi kan yte våre klienter enda bedre bistand.

Sammen med øvrige medlemmer av L&E Global har vi utviklet nettsiden L&E Global Knowledge Center. På denne siden finner du arbeidslivsrettet informasjon på engelsk fra SBDL og de andre advokatfirmaene som er medlemmer av L&E Global. Her kan du også også abbonnere på nyhetsbrev fra L&E Global. Vi håper at informasjonen du finner vil inneholde verdifull informasjon for internasjonalt rettede virksomheter og andre som er opptatt av internasjonal arbeidsrett.

Følg også L&E Global på Twitter og LinkedIn.