Hva leter du etter?

Kristian er spesialisert innen arbeidsrett og statsansatterett. Han bistår norske og internasjonale selskaper, kommuner, statlige virksomheter, fagforeninger og enkeltstående arbeidstakere. Kristian har særlig erfaring med å bistå i omstillingsprosesser, ved personaloppfølging, i varslingssaker og ved virksomhetsoverdragelser. Kristian holder også kurs og benyttes som foredragsholder for klienter og samarbeidspartnere innenfor ledelse og arbeidsrettslige emner.

Arbeidserfaring

2021
Senioradvokat Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2020-2021
Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2018-2020
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2016-2018
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS
2016-2018
Faglig innholdsleverandør, Domsguiden
2013
Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015

Publikasjoner

«Bemanningsbransjen i hardt vær», publisert i Finansavisen 16. august 2018

Masteroppgave: «Delt arbeidsgiveransvar på ulovfestet grunnlag – En analyse av rettspraksis om delt arbeidsgiveransvar, med vekt på konserntilfellene.»