Hva leter du etter?

Arve var med å etablere selskapet i 1988. Han har lang erfaring og spesialisering innen kollektiv og individuell arbeidsrett. Arve bistår norske og internasjonale selskap, kommuner, statlige virksomheter, fagforeninger og enkeltstående arbeidstakere. Han har spesielt bred erfaring innen omstillingsprosesser og i varslingssaker, samt fra styrearbeid i større virksomheter.

Arbeidserfaring

1988 -
Partner og advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
1986 - 1988
Privatpraktiserende advokat
1986
Amanuensis, Handelshøyskolen BI
1985 - 1986
Rektor, Handelshøyskolen BI, avd. Telemark
1983 - 1985
Avdelingsleder, Norsk Arbeidsgiverforening
1981 - 1983
Konsulent, Distriktenes utviklingsfond, juridisk avdeling
1979
Bussjåfør
1978
Ungdomsskolelærer
1976
Tunnelarbeider

Utdanning

1981 Cand.jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Arbeidslivets spilleregler, 1. – 5. utg., Universitetsforlaget, 2006 – 2020

Arbeidsrett, Cappelen Akademisk Forlag, 2006

Praktisk Arbeidsrett, TANO Aschehoug, 2006