Hva leter du etter?

Arbeidserfaring

2022
Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)
2021-2022
Dommerfullmektig, Nord-Tromsø og Senja tingrett
2019-2021
Politiadvokat, Grønland politistasjon
2017-2019
Dommerfullmektig, Nord-Tromsø og Senja tingrett
2016-2017
Krigsadvokatfullmektig, Generaladvokaten
2015-2016
Vernepliktig akademisk befal, Forsvarets høgskole i Oslo
2015
Praktikant, Utenriksdepartementet
2014
Trainee, Advokatfirmaet Arntzen de Besche
2013
Trainee, Advokatfirmaet Deloitte og Advokatfirmaet Grette

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015