Thomas Braut Svendsen

Partner / advokat

(+47) 45 27 92 97thomas.svendsen@sbdl.noLinkedInvCard

Thomas Braut Svendsen har lang erfaring og spesialisering i arbeidsrett og statsansatterett. Han bistår norske og internasjonale selskap, kommuner, statlige virksomheter, fagforeninger og enkeltstående arbeidstakere.
I tillegg holder Thomas kurs og er hyppig benyttet som foredragsholder, både for universitets- og høyskolesektoren og via HR Norge.

 • Arbeidserfaring
 • 2013 -
  Partner, advokat og styremedlem, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
  2009 -
  Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
  2007 - 2009
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
  2005 - 2006
  Seniorrådgiver, Rikstrygdeverket / NAV
  2005 - 2006
  Rådgiver, Rikstrygdeverket
  2003 - 2005
  Førstekonsulent, Rikstrygdeverket
  2000 - 2002
  Daglig leder, Juss-Buss
  1999 - 2000
  Medarbeider, Juss-Buss
 • Utdannelse
 • 2005 Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • Publikasjoner
 • 2020
  Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 5. utg., Universitetsforlaget
  2016
  Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget
  2014
  Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 3. utg., Universitetsforlaget
  2011
  Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 2. utg., Universitetsforlaget
  2007
  Kommentarer til folketrygdloven kapittel 5, Rettsdata.no
  Kommentarer til folketrygdloven kapittel 5, Folketrygdloven med kommentarer, Gyldendal Norsk Forlag
  2003
  Spesialavhandling, Bostedsløses rett til midlertidig husvære
  Annet
  Diverse artikler, personal-, fagforenings og bransjemagasin
 • Annet
 • Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  Foreleser og kursholder
  Nettverksleder, HR Norges fagnettverk i tjenestemannsrett
2013 -
Partner, advokat og styremedlem, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2009 -
Advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2007 - 2009
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
2005 - 2006
Seniorrådgiver, Rikstrygdeverket / NAV
2005 - 2006
Rådgiver, Rikstrygdeverket
2003 - 2005
Førstekonsulent, Rikstrygdeverket
2000 - 2002
Daglig leder, Juss-Buss
1999 - 2000
Medarbeider, Juss-Buss

2005 Cand.jur., Universitetet i Oslo

2020
Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 5. utg., Universitetsforlaget
2016
Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget
2014
Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 3. utg., Universitetsforlaget
2011
Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 2. utg., Universitetsforlaget
2007
Kommentarer til folketrygdloven kapittel 5, Rettsdata.no
Kommentarer til folketrygdloven kapittel 5, Folketrygdloven med kommentarer, Gyldendal Norsk Forlag
2003
Spesialavhandling, Bostedsløses rett til midlertidig husvære
Annet
Diverse artikler, personal-, fagforenings og bransjemagasin
Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Foreleser og kursholder
Nettverksleder, HR Norges fagnettverk i tjenestemannsrett