Kari Bergeius Andersen

Partner / advokat / styreleder

(+47) 95 14 87 21kari.andersen@sbdl.noLinkedInvCard

Utdannelse

2001 Diplomeksamen i EU-rett, King's College London
1997 Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • Arbeidserfaring
 • 2017
  Daglig leder, SBDL
  2007 -
  Partner, SBDL
  2002 - 2007
  Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
  2000 - 2001
  Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
  1998 - 2000
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
  1998
  Forskningsassistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  1997
  Sommervikariat, Sekretær i Arbeidsretten
  1995 - 1996
  Praktikant, Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co ANS
  1993 - 1995
  Vit.ass., Senter for Europarett og Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • Publikasjoner
 • 2016
  Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget
  2005
  Forbud mot konkurranse når en medarbeider fratrer, Advokatbladet
  2004
  Medforfatter av Arbeidsrettslig håndbok - privat sektor, Høyskoleforlaget
  2004
  Ansattes rettigheter ved outsourcing, Computerworld nr. 30
  2004
  Hvordan håndterer du utro tjenere?, Kjedemagasinet
  2004
  Fokus på likebehandling i arbeidslivet,Tidsskrift for Forretningsjuss nr.1
  2002
  Karensklausuler - gyldighet og utforming, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 2
  2001
  Bindingstid og incentivordninger, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 3
  2001
  Arbeidstakerens rett til selv å velge arbeidsgiver når arbeidsplassen selger, Lov og Rett nr. 5
  2000
  Mer om arbeidsleie, Juristkontakt nr. 7
  2000
  Arbeidsleie - konsekvenser av nytt regelverk, Juristkontakt nr. 5
  1999
  Utforming av kontrakter - rettigheter eller skattefordeler?, Stikkordet
  1999
  Omgåelse av lovforpliktelser ved alternative kontraktsformer i tjenesteforhold, Juristkontakt nr. 8
  1998
  Sykepleieres arbeidsrettslige stilling ved bedriftsintern videreutdanning, Vedlegg 2a, Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementets rapport 98, Bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie
  1999
  Hvem må gå - Hvem får bli?, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS, eget hefte
  1994
  Oppsigelsesvern i EU-land og Norge, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5
  Annet
  Diverse artikler, personal-, fagforenings og bransjemagasin
  Diverse artikler, Ukeavisen Ledelse
 • Annet
 • Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  Foreleser og kursholder innen arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål, både for virksomheter og organisasjoner, andre jurister samt for mastergradsstudenter på BI
 • Rangeringer
 • Chambers Europe 2019:

  Kari Bergeius Andersen is noted by a market source for her work on the employee side of employment matters. She advises both international and domestic employers and acts for executives and senior employees on individual employment law matters. 

   

  Legal-500 CHAMBERS EUROPE 2014 PLC-WHICH-LAWYER Who´s best-lawyers

   

   

   

   

   

2017
Daglig leder, SBDL
2007 -
Partner, SBDL
2002 - 2007
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
2000 - 2001
Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
1998 - 2000
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
1998
Forskningsassistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
1997
Sommervikariat, Sekretær i Arbeidsretten
1995 - 1996
Praktikant, Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co ANS
1993 - 1995
Vit.ass., Senter for Europarett og Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo
2016
Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget
2005
Forbud mot konkurranse når en medarbeider fratrer, Advokatbladet
2004
Medforfatter av Arbeidsrettslig håndbok - privat sektor, Høyskoleforlaget
2004
Ansattes rettigheter ved outsourcing, Computerworld nr. 30
2004
Hvordan håndterer du utro tjenere?, Kjedemagasinet
2004
Fokus på likebehandling i arbeidslivet,Tidsskrift for Forretningsjuss nr.1
2002
Karensklausuler - gyldighet og utforming, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 2
2001
Bindingstid og incentivordninger, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 3
2001
Arbeidstakerens rett til selv å velge arbeidsgiver når arbeidsplassen selger, Lov og Rett nr. 5
2000
Mer om arbeidsleie, Juristkontakt nr. 7
2000
Arbeidsleie - konsekvenser av nytt regelverk, Juristkontakt nr. 5
1999
Utforming av kontrakter - rettigheter eller skattefordeler?, Stikkordet
1999
Omgåelse av lovforpliktelser ved alternative kontraktsformer i tjenesteforhold, Juristkontakt nr. 8
1998
Sykepleieres arbeidsrettslige stilling ved bedriftsintern videreutdanning, Vedlegg 2a, Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementets rapport 98, Bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie
1999
Hvem må gå - Hvem får bli?, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS, eget hefte
1994
Oppsigelsesvern i EU-land og Norge, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5
Annet
Diverse artikler, personal-, fagforenings og bransjemagasin
Diverse artikler, Ukeavisen Ledelse
Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Foreleser og kursholder innen arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål, både for virksomheter og organisasjoner, andre jurister samt for mastergradsstudenter på BI

Chambers Europe 2019:

Kari Bergeius Andersen is noted by a market source for her work on the employee side of employment matters. She advises both international and domestic employers and acts for executives and senior employees on individual employment law matters. 

 

Legal-500 CHAMBERS EUROPE 2014 PLC-WHICH-LAWYER Who´s best-lawyers