Kari Bergeius Andersen

Partner / advokat

(+47) 95 14 87 21kari@sbdl.noLinkedInvCard

Utdannelse

2001 Diplomeksamen i EU-rett, King's College London
1997 Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • Arbeidserfaring
 • 2017
  Daglig leder, SBDL
  2007 -
  Partner, SBDL
  2002 - 2007
  Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
  2000 - 2001
  Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
  1998 - 2000
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
  1998
  Forskningsassistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  1997
  Sommervikariat, Sekretær i Arbeidsretten
  1995 - 1996
  Praktikant, Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co ANS
  1993 - 1995
  Vit.ass., Senter for Europarett og Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • Publikasjoner
 • 2016
  Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget
  2005
  Forbud mot konkurranse når en medarbeider fratrer, Advokatbladet
  2004
  Medforfatter av Arbeidsrettslig håndbok - privat sektor, Høyskoleforlaget
  2004
  Ansattes rettigheter ved outsourcing, Computerworld nr. 30
  2004
  Hvordan håndterer du utro tjenere?, Kjedemagasinet
  2004
  Fokus på likebehandling i arbeidslivet,Tidsskrift for Forretningsjuss nr.1
  2002
  Karensklausuler - gyldighet og utforming, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 2
  2001
  Bindingstid og incentivordninger, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 3
  2001
  Arbeidstakerens rett til selv å velge arbeidsgiver når arbeidsplassen selger, Lov og Rett nr. 5
  2000
  Mer om arbeidsleie, Juristkontakt nr. 7
  2000
  Arbeidsleie - konsekvenser av nytt regelverk, Juristkontakt nr. 5
  1999
  Utforming av kontrakter - rettigheter eller skattefordeler?, Stikkordet
  1999
  Omgåelse av lovforpliktelser ved alternative kontraktsformer i tjenesteforhold, Juristkontakt nr. 8
  1998
  Sykepleieres arbeidsrettslige stilling ved bedriftsintern videreutdanning, Vedlegg 2a, Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementets rapport 98, Bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie
  1999
  Hvem må gå - Hvem får bli?, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS, eget hefte
  1994
  Oppsigelsesvern i EU-land og Norge, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5
  Annet
  Diverse artikler, personal-, fagforenings og bransjemagasin
  Diverse artikler, Ukeavisen Ledelse
 • Annet
 • Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  Foreleser og kursholder innen arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål, både for virksomheter og organisasjoner, andre jurister samt for mastergradsstudenter på BI
 • Rangeringer
 • Legal-500 CHAMBERS EUROPE 2014 PLC-WHICH-LAWYER Who´s best-lawyers

   

   

   

   

   

2017
Daglig leder, SBDL
2007 -
Partner, SBDL
2002 - 2007
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
2000 - 2001
Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
1998 - 2000
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
1998
Forskningsassistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
1997
Sommervikariat, Sekretær i Arbeidsretten
1995 - 1996
Praktikant, Advokatfirmaet Arntzen Ueland & Co ANS
1993 - 1995
Vit.ass., Senter for Europarett og Institutt for Offentlig rett, Universitetet i Oslo
2016
Medforfatter av Arbeidslivets spilleregler, 4. utg., Universitetsforlaget
2005
Forbud mot konkurranse når en medarbeider fratrer, Advokatbladet
2004
Medforfatter av Arbeidsrettslig håndbok - privat sektor, Høyskoleforlaget
2004
Ansattes rettigheter ved outsourcing, Computerworld nr. 30
2004
Hvordan håndterer du utro tjenere?, Kjedemagasinet
2004
Fokus på likebehandling i arbeidslivet,Tidsskrift for Forretningsjuss nr.1
2002
Karensklausuler - gyldighet og utforming, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 2
2001
Bindingstid og incentivordninger, Tidsskrift for Forretningsjuss nr. 3
2001
Arbeidstakerens rett til selv å velge arbeidsgiver når arbeidsplassen selger, Lov og Rett nr. 5
2000
Mer om arbeidsleie, Juristkontakt nr. 7
2000
Arbeidsleie - konsekvenser av nytt regelverk, Juristkontakt nr. 5
1999
Utforming av kontrakter - rettigheter eller skattefordeler?, Stikkordet
1999
Omgåelse av lovforpliktelser ved alternative kontraktsformer i tjenesteforhold, Juristkontakt nr. 8
1998
Sykepleieres arbeidsrettslige stilling ved bedriftsintern videreutdanning, Vedlegg 2a, Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementets rapport 98, Bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie
1999
Hvem må gå - Hvem får bli?, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS, eget hefte
1994
Oppsigelsesvern i EU-land og Norge, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5
Annet
Diverse artikler, personal-, fagforenings og bransjemagasin
Diverse artikler, Ukeavisen Ledelse
Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Foreleser og kursholder innen arbeidsrett og HR-rettslige spørsmål, både for virksomheter og organisasjoner, andre jurister samt for mastergradsstudenter på BI

Legal-500 CHAMBERS EUROPE 2014 PLC-WHICH-LAWYER Who´s best-lawyers