Arvid R. Ødegård

Partner / advokat med møterett for Høyesterett

(+47) 90 92 66 52arvido@sbdl.novCard

Utdannelse

1981 Cand.jur., Universitetet i Oslo

 • Arbeidserfaring
 • 2012 -
  Partner, SBDL
  1998 - 2012
  Partner, Advokatfirmaet Haavind
  1996 - 1998
  Advokat, Advokatfirmaet BAHR
  1989 - 1996
  Advokat, NHO juridisk avdeling/arbeidsrettslig avdeling
  1994 - 1996
  Medlem, Konsernlovutvalget, arbeidet munnet ut i NOU 6/96 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v.
  1991 - 1992
  Medlem, Det Kriminalitetsforebyggende Råd
  1985 - 1987
  Dommerfullmektig, Tune herredsrett
  1983 - 1985
  Politifullmektig / politiadjutant, Follo politidiskrikt
  1981 - 1983
  Saksbehandler, Justisdepartementet, politiavdelingen
 • Publikasjoner
 • 1996
  Bare spør -100 spørsmål og svar om arbeidsrett, Næringslivets Forlag
  Annet
  Diverse artikler, ulike fagtidsskrifter
  Diverse artikler, Ukeavisen Ledelse
 • Annet
 • Sensor, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo og Handelshøyskolen BI
  Foredragsholder om arbeidsrettslige spørsmål i regi av NHO, Advokatforeningen, Juristenes Utdanningssenter og Handelshøyskolen BI
 • Rangeringer
 • PLC-WHICH-LAWYERCHAMBERS EUROPE 2014 best-lawyers

2012 -
Partner, SBDL
1998 - 2012
Partner, Advokatfirmaet Haavind
1996 - 1998
Advokat, Advokatfirmaet BAHR
1989 - 1996
Advokat, NHO juridisk avdeling/arbeidsrettslig avdeling
1994 - 1996
Medlem, Konsernlovutvalget, arbeidet munnet ut i NOU 6/96 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v.
1991 - 1992
Medlem, Det Kriminalitetsforebyggende Råd
1985 - 1987
Dommerfullmektig, Tune herredsrett
1983 - 1985
Politifullmektig / politiadjutant, Follo politidiskrikt
1981 - 1983
Saksbehandler, Justisdepartementet, politiavdelingen
1996
Bare spør -100 spørsmål og svar om arbeidsrett, Næringslivets Forlag
Annet
Diverse artikler, ulike fagtidsskrifter
Diverse artikler, Ukeavisen Ledelse
Sensor, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo og Handelshøyskolen BI
Foredragsholder om arbeidsrettslige spørsmål i regi av NHO, Advokatforeningen, Juristenes Utdanningssenter og Handelshøyskolen BI

PLC-WHICH-LAWYERCHAMBERS EUROPE 2014 best-lawyers