Hva leter du etter?

Webinar: Nye regler om innleie av arbeidskraft

Webinar: Nye regler om innleie av arbeidskraft

Varighet: 09.00 – 09.45

Regjeringens forslag om betydelige innstramminger i regelverket for innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak var blant de mest omdiskuterte endringene innenfor arbeidsrettsområdet i 2022. 16. desember ble innstrammingene vedtatt i Stortinget.

Innstrammingene er vesentlige og vil berøre mange virksomheter. I korte trekk medfører dette at adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter oppheves, med noen unntak. De nye reglene trer i kraft fra 1. april 2023 med overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter. Det er viktig for virksomheter å ta grep for å være forberedt.

Terje Gerhard Andersen og Benedicte Hille gir deg en gjennomgang av endringene, og vil se nærmere på:

  • Hvilken betydning har de nye innleiereglene?
  • Hva må arbeidsgiver tenke på?
  • Stilles det nye krav til dokumentasjon?
  • Hvordan skal overgangsreglene forstås, og hva gjør vi med allerede løpende avtaler?

 

Vel møtt til webinar!

 

Påmelding: Webinar: Nye regler om innleie av arbeidskraft

08.02.23 - 08.02.23
Contact Us