Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet er et tredagers innføringskurs i arbeidsrett som holdes av SBDL.

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig å være oppdatert på dette området.  

Målgruppe:
Kurset er beregnet på HR-ansvarlige, ledere med personalansvar og HR-medarbeidere som ønsker en bred og praktisk innføring i arbeidsrett. Du vil ha godt utbytte av kurset både om du er ny på området eller om du har erfaring.

Målsetting:
Du lærer de viktigste lover og som gjelder i arbeidslivet. Videre vil du få innsikt i viktige prinsipper og kjennskap til rettskilder samt hjelpemidler som du kan bruke i hverdagen.

Kursinnhold:

 • Rekruttering av arbeidstakere
 • Ulike tilknyttninsformer
 • Fortrinnsrett
 • Likebehandling og vern mot diskriminering
 • Trekk i lønn
 • Ferie og feriepenger
 • Oppfølgning av sykemeldte og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
 • Arbeidstakernes ytringsfrihet
 • Personvern, innsyn i e-post
 • Oppsigelse og avskjed
 • Omstilling, nedbemanning og permittering

Ønsker du at SBDL skal holde kurs for din virksomhet?

Ta kontakt med Wenche-Line Bakke.

Ønsker du å melde deg på HR Norges kurs Rett og plikt i arbeidslivet?

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger arrangeres også av HR Norge, med advokater fra SBDL som kursholdere. Påmelding skjer via HR Norges hjemmeside.