Arbeidsgivers behandling av personopplysninger

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger er et todagers innføringskurs i personvern som holdes av SBDL.

Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften stiller strenge krav til arbeidsgiver i forbindelse med behandling av personopplysninger. Loven omfatter arbeidsgivers behandling av personopplysninger som inngår eller skal inngå i et personregister, eller som skjer ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Dette omfatter alt fra tilsettingsprosesser, medarbeidersamtaler, advarsler, prestasjonsmålinger, adgangskontroll, bruk av GPS-utstyr, kontroll med datatrafikk, hjemmesider, helsekontroller og rusmiddeltesting, innsyn i e-post, bruk av nettskytjenester, håndtering av kundeopplysninger mv. Svært mange virksomheter er ikke kjent med sine forpliktelser knyttet til slik behandling av personopplysninger og tenker ikke over at de kanskje daglig bryter regelverket. Håndterer din virksomhet opplysninger om ansatte og kunder i henhold til lovens krav?

Det å manøvrere informasjonsflyten  i virksomhetene i forhold til regelverket, er en krevende oppgave. Gjennom dette kurset tar vi sikte på at deltakerne skal kunne anvende regelverket på en betryggende måte. Kurset gjennomføres med vekt på praktiske oppgaver som gir praktisk trening i bruken av reglene. Vi svarer blant annet på følgende spørsmål:

  • I hvilken utstrekning har virksomheten adgang til å behandle personopplysninger og iverksette kontrolltiltak?
  • Hvilke forberedelser må gjøres før personopplysninger behandles, og hvordan gjøre dette slik at arbeidsgiver får handlingsrom?
  • Hvilke aktivitetsplikter har arbeidsgiver etter at behandling av personopplysninger og kontrolltiltak er iverksatt?
  • Hvilke reaksjoner kan arbeidsgiver risikere å bli utsatt for, og hvordan unngå dette?

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som arbeider med personalbehandling, HR, IT, Internkontroll eller håndterer kundeopplysninger.

Målsetting

Gi kunnskap om og evne til å håndtere regelverket knyttet til behandling av personopplysninger.

Ønsker du kurs i behandling av personopplysninger for din virksomhet?

Ta kontakt med Wenche-Line Bakke.

Ønsker du å melde deg på HR Norges kurs i behandling av personopplysninger?

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger arrangeres også av HR Norge, med advokater fra SBDL som kursholdere. Påmelding skjer via HR Norges hjemmeside.