Arbeidsrett på HR Akademiet

SBDL er fast samarbeidspartner for HR Norge og holder faste arbeidslivsrelaterte kurs i HR Norges regi. Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge holder vi kurs i arbeidsrett på HR akademiet som gir 15 studiepoeng.

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig å være oppdatert på dette området.

Læringsutbytte
Målet med studiet i arbeidsrett er å gi innsikt i rammebetingelsene for HR – arbeid, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler. Etter endt studie skal studentene ha kunnskap om og kunne bruke sentrale regler i arbeidsrett. Studiet er primært rettet mot privat sektor, men er også relevant for offentlige virksomheter.

Gjennomføring og eksamen
Studiet gjennomføres over totalt 10 dager, fordelt på 5 samlinger. Hver student skal levere inn to obligatoriske oppgaver i løpet av studietiden, så må være godkjente for å avlegge eksamen. Avsluttende eksamen består av en individuell hjemmeoppgave over tre dager. Tillatte hjelpemidler er gjeldende lover og forskrifter. Oppgaven vurderes med en karakter fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.

Mer informasjon om kurset finner du på HR Norges hjemmeside.