Lovpålagt lederopplæring i HMS

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Opplæringsplikten gjelder for bedriftens øverste leder(e). Der virksomheten er inndelt i avdelinger, der den lokale leder opptrer som arbeidsgiver med plikt til å ivareta arbeidsmiljøet, vil det også for disse være en plikt til opplæring i HMS. Plikten er personlig, og kan ikke delegeres.

SBDL tilbyr HMS lederopplæring med en kombinasjon av kurssamling, hjemmeoppgaver og dokumenter for systematisk internkontroll.

Ta kontakt med Wenche-Line Bakke for å avtale HMS-kurs for berørte ledere i din virksomhet.