Frokostmøter

Vi avholder jevnlig frokostmøter hvor ulike tema blir tatt opp. Det er enkel servering og deltakelse er gratis.

Tidspunkt: kl 08:30 – 10:30, og frokost serveres fra kl 08:15.

Frokostmøtene avholdes i våre egne lokaler i St. Olavs gate 27 .

For informasjon om neste Frokostmøte, trykk her.