Besøksadresse:
St. Olavs gate 27, Oslo. Parkeringsmuligheter ved innkjøring fra Pilestredet.
Postadresse:
PB 1234, Vika, 0110 Oslo
Telefon:
(+47) 22 01 70 50
Telefaks:
(+47) 22 01 70 51
E-post:
mail@sbdl.no
Besøksadresse:
Parkveien 17 A, 2500 Tynset
Telefon:
(+47) 22 01 70 50
Telefaks:
(+47) 22 01 70 51
E-post:
mail@sbdl.no