Office address:
St. Olavs gate 27, Oslo. Parkeringsmuligheter ved innkjøring fra Pilestredet.
Mailing address:
PB 1234, Vika, 0110 Oslo
Phone:
(+47) 22 01 70 50
Fax:
(+47) 22 01 70 51
Email:
mail@sbdl.no
Office address:
Parkveien 17 A, 2500 Tynset
Phone:
(+47) 22 01 70 50
Fax:
(+47) 22 01 70 51
Email:
mail@sbdl.no