Besøksadresse:
Hieronymus Heyerdahlsgate 1, Oslo (Inngang fra Otto Sverdrupsgate, på nordsiden av bygget)
Postadresse:
PB 1234, Vika, 0110 Oslo
Telefon:
(+47) 22 01 70 50
Telefaks:
(+47) 22 01 70 51
E-post:
mail@sbdl.no