Hva leter du etter?

Tilknytningsformer og rekruttering

Tilknytningsformer og rekruttering

Valg av tilknytningsform er et strategisk og personalpolitisk spørsmål. Utover arbeidsgivers klare styringsrett ved valg av tilknytningsform og konkret arbeidsperson, oppstiller loven begrensninger for arbeidsgivers handlingsrom. Arbeidsgivere opplever adgangen til innleie og midlertidig ansettelse  som et vanskelig landskap å navigere i, og det er en kjent risiko at konsulenter og selvstendige oppdragstakere kan hevde at de i realiteten er arbeidstakere. Valg av feil tilknytningsform kan ha betydning for virksomhetens omdømme og kan resultere i krav fra privatpersoner med økonomisk eksponering.

Vi bistår våre klienter til å velge riktig tilknytningsform innenfor de rettslige rammene, med fokus på unngåelse av risiko og tvister. På samme måte som man kan trå feil ved valg av tilknytningsform, er det også enkelt å trå feil i rekrutteringsprosesser sett i lys av reglene om diskriminering og GDPR. Utover generelle regler om som gjelder ved rekruttering,  har rekruttering i stat og kommune sine særpreg som må hensyntas. Våre advokater bistår klienter med å lage rutiner for sømløse rekrutteringsprosesser i alle bransjer. Vi erfarer også at virksomheter gjør klokt i å ikke stoppe rekrutteringsprosessen ved signering av arbeidsavtalen. On-boardingsprogrammer kan være med å sikre mer vellykkede ansettelser, der oppfølgning i prøvetiden står sentralt. Vårt team har erfaring med å gi gode råd for å ansette det riktige hodet og gjennom fornuftig utnyttelse av prøvetiden – skape seg nødvendig handlingsrom. Vi holder også jevnlig kurs om temaet i diverse forum og på oppdrag fra virksomheter.