Hva leter du etter?

Individuelle arbeidsforhold

Individuelle arbeidsforhold

Underprestering, sykefravær og illojalitet hos ansatte er eksempler på situasjoner hvor arbeidsgiver må iverksette tiltak av hensyn til virksomheten. Om arbeidsgiver skal ta en samtale med den ansatte eller om det skal reageres med advarsel eller oppsigelse må vurderes fra sak til sak. Oppfølgningen av arbeidstakeren må tilpasses den konkrete situasjonen avhengig av virksomhetens behov og kollegaer. Pliktene til arbeidsgiver i relasjon til medarbeidere med utfordringer er vidtrekkende, men det foreligger et handlingsrom. I håndteringen av personalsaker stilles det krav til saksbehandling og i tilfellene hvor man vurderer å avvikle et arbeidsforhold gjelder krav om drøftelser og oppsigelsesbrev.

Vårt team leder deg gjennom de ulike stegene virksomheten må følge for å oppnå det ønskede målet og på samme tid oppfylle krav til saksbehandling. Våre advokater bistår med de vanskelige vurderingene og dokumenthåndteringen. Sammen med klienten arbeider vi med å oppnå løsninger til det beste for begge parter, hvor siktemålet er å unngå konflikt og tvister for domstolene.