Hva leter du etter?

Omstilling

Omstilling

Endringer i rammebetingelser og behov i markedet eller strategiske beslutninger påvirker bemanningsplanleggingen. I enkelte situasjoner finner virksomheter det nødvendig med bemanningsreduksjon, mens i andre tilfeller er det behov for endring i ansvar og arbeidsoppgaver uten at noen nødvendigvis mister jobben. En praktisk problemstilling er hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre innenfor og utenfor styringsretten.  I mange omstillinger kan det også være behov for ny kompetanse i form av oppbemanning samtidig som noen anses overtallige. Omorganiseringer og nedbemanninger i alle sektorer må følge arbeidslivets spilleregler i lov og tariffavtale og det avgjørende er at den enkeltes stillingsvern ivaretas.

Våre advokater har lang og bred erfaring med omstilling i privat og offentlig sektor. Vi skreddersyr nedbemanningsprosesser etter virksomhetens behov og kan bistå med strategiske og juridiske vurderinger, dokumenthåndtering og bistand i individuelle løp – som for eksempelvis deltakelse i individuelle drøftelsesmøter. I vår rådgivning har vi fokus på at omstillingsprosesser skal ha forankring blant de ansattes representanter og øvrige ansatte i virksomheten. Innenfor det rettslige handlingsrommet er vi opptatt av å legge til rette for at omstillingsprosesser gjennomføres effektivt og skånsomt, hvor suksess ofte kan måles i pragmatiske løsninger for til det beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker.