Hva leter du etter?

Kollektiv arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett

Kollektiv arbeidsrett angår håndtering og tvister i forbindelse med tariffavtaler. Tariffavtalen er en spesiell avtaletype som regulerer rettigheter og plikter i tillegg til lov og arbeidsavtale. Disse er inngått mellom arbeidsgiverorganisasjoner eller en enkeltstående arbeidsgiver på den ene siden og arbeidstakerorganisasjoner på den andre. Feltet omfatter forståelse av regler om inngåelse og opphør av tariffavtaler, forhandlingsrett, regler rundt arbeidskamp, og ulike former for tvisteløsningsmekanismer.

Effektiv og strategisk bistand i forbindelse med kollektiv arbeidsrett krever erfaring og spisskompetanse på feltet. Våre advokater har erfaring med å gi råd om inngåelse og opphør av tariffavtaler, tolkningsspørsmål og særlig praktisk –  håndtering av situasjoner der arbeidstakere krever tariffavtale. Vårt team har også erfaring med tvistesaker om tolkning av tariffavtale med vidtrekkende konsekvenser i bransjen tariffavtalen gjelder.