Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Arbeidsavklaringspenger – sikkerhetsnett med flere store hull

Arbeidsavklaringspenger er en viktig støtteordning, men reglene er kompliserte og skjønnsmessige og mange faller utenfor regelverket. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i mainummeret av Vi over 60 her. Les mer

Aldersdiskriminering?

Borgarting lagmannsrett avskiltet helikopterlege grunnet fylte 60 år. Les Erik Råd Herlofsens kommentarer til dommen i aprilnummeret av Vi over 60 her. Les mer

Særaldersgrenser står for fall

Regjeringen foreslår at arbeidstakere med særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år skal ha rett til å fortsette i stillingen og ikke lenger plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense. Les Erik Råd Herlofsens betraktninger om temaet i februarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her. Les mer

Hvilke regler gjelder for fornyelse av førerkort for eldre og når bør bilen parkeres for godt?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i januarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her. Les mer

Etablering av egen virksomhet

I disse dager er det mange som mister jobbene sine og som sliter med å finne ny jobb. Kanskje er tiden inne for å etablere egen virksomhet eller leve ut «gründer-drømmen». I desember-utgaven av tidsskriftet Vi over 60 gir Erik Råd Herlofsen noen praktiske og juridiske tips om hva en gründer må være særlig oppmerksom... Les mer

Hva skjer når du kommer tilbake fra langvarig sykefravær og oppdager at jobben er borte?

I utgangspunktet skal man komme tilbake til den stillingen man har når man ble syk. Men hva om oppgavene er fordelt på dine kollegaer og stillingen er borte? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av “Vi over 60” her. Les mer

Nedbemanning og ansiennitet – Bør seniorene fratre først?

Erik Råd Herlofsen skriver om etiske og juridiske utfordringer ved nedbemanninger hvor seniorene anmodes om, eller plikter, å fratre. Les hans artikkel i september-nummeret av Vi over 60 her. Les mer

Svindel i hverdagen

Mange mottar brev om at man har vunnet i store internasjonale lotterier eller blir kontaktet av en kjærlighetssøkende person i et annet land. Andre blir oppringt, tilsynelatende for å hjelpe deg med dine dataproblemer eller for å gi deg en unik mulighet til å investere sparemidlene dine. Felles for henvendelsene er at det er tale... Les mer

Langtidsledige, dagpenger og sosialhjelp

Langstidsledighet er et alvorlig samfunnsproblem, særlig for eldre arbeidssøkende. Advokat Erik Råd Herlofsen skriver om hvorfor han mener at Norge bør innføre den danske ordningen med “seniorjobber” i juliutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Bortfall av dagpenger og permitteringspenger til arbeidstakere over 67 år

Dersom du blir oppsagt eller permittert og har fylt 67 år, vil du ikke ha krav på dagpenger, og må derved klare deg på din pensjon og oppsparte midler. Hvorfor er reglene slik og er ikke dette diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i maiutgaven av «Vi over 60» her. Les mer