Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Trenger vi øvre aldersgrenser?

Øvre aldersgrenser i arbeidslivet er fjernet i en rekke land. Hvorfor er reglene så forskjellige og hvorfor har vi i Norge fortsatt aldersgrenser når vi lever lenger enn de fleste og «eldes» funksjonelt senere enn befolkningen i en rekke andre land? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i novemberutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat eier – kan den ansatte kreve å beholde den statlige særaldersgrensen med tilhørende lav pensjonsalder?

Hva med statlige oppsigelsesfrister og offentlig AFP? Les mer

Deltidsarbeid og rett til redusert arbeidstid

Noen vil gjerne øke sin stillingsprosent, mens andre ønsker å redusere sin arbeidstid. Hvordan er de arbeidsrettslige reglene og hva blir konsekvensene? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i septemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Arbeidsgiveransvaret ved frivillig arbeid – festivaler og dugnad

  Frivillig arbeid er helsebringende og viktig for Norge, men hvem har arbeidsgiveransvaret om det oppstår skader eller problemer. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i augustutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

En «ekspertgruppe» mener at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør senkes – «Et gufs fra fortiden»

I en tid hvor stadig flere land hever og opphever aldersgrensene, anbefaler en regjeringsoppnevnt «ekspertgruppe» merkelig nok at aldersgrensen bør senkes.  Les Erik Råd Herlofsens kommentar i juliutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Sluttvederlagsordningen er erstattet av en «Sliterordning»

  Den særskilte Sluttvederlagsordningen ble avviklet fra og med nyttår og er erstattet med en ny Sliterordning. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om endringene i juniutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Eldrerett – Plass på sykehjem

Mange kjenner dessverre ikke til hvilke regler som gjelder i forhold til sykehjemsplass. Dette kan blant annet gjelde spørsmål om dobbeltrom for ektefeller, krav til innredning og hvorvidt man kan søke plass i en annen kommune enn hvor man i dag bor. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om rettigheter til sykehjemsplass i maiutgaven av Vi... Les mer

Dagpenger og sykepenger etter fylte 67 år

Retten til dagpenger bortfaller ved fylte 67 år. Samtidig reduseres retten til sykepenger drastisk. Dette er uforenlig med politikernes uttalte ønsker om å få arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om arbeidsrettslige konsekvenser av å fylle 67 år i aprilutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Kan arbeidsgiver kreve at de ansatte håndhilser?

Enkelte arbeidstakere nekter av religiøse grunner å håndhilse på kvinner og det oppstår da spørsmål om et slikt standpunkt er saklig grunnlag for ikke å ansette vedkommende eller for å kunne gå til oppsigelse. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om håndhilsing i marsutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Bente var 61 år da hun fikk melding om overførsel til ny arbeidsgiver uten AFP-ordning. Hun nektet derfor å bli med og fikk medhold i Høyesterett.  Les Erik Råd Herlofsens artikkel i februarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer