Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Kan arbeidsgiver kreve at de ansatte håndhilser?

Enkelte arbeidstakere nekter av religiøse grunner å håndhilse på kvinner og det oppstår da spørsmål om et slikt standpunkt er saklig grunnlag for ikke å ansette vedkommende eller for å kunne gå til oppsigelse. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om håndhilsing i marsutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Bente var 61 år da hun fikk melding om overførsel til ny arbeidsgiver uten AFP-ordning. Hun nektet derfor å bli med og fikk medhold i Høyesterett.  Les Erik Råd Herlofsens artikkel i februarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Arbeidsgiveransvar for tyveri utført av uredelige hjemmehjelpere/pleieassistenter

Helsepersonell gjør hver dag en formidabel innsats og fortjener masse ros. Dessverre finnes det enkelte unntak og det oppstår ofte spørsmål om arbeidsgivers erstatningsansvar ved tyveri begått helsepersonell. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i januarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Gebyrer ved bruk av papirfakturaer – diskriminering?

Mange virksomheter har store inntekter fra gebyrer som tas av de som fortsatt benytter papirfakturaer. Dette gjelder særlig eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Er dette ulovlig diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i desemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Innleides rettigheter – Likebehandlingsprinsippet

Innleide har rett til å bli behandlet på samme måte som de fast ansatte. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i novemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Varsling – rett og plikt til å varsle

Følg «Siri» gjennom en varslingsprosess. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

“Negere” og “hottentotter”

Ord og uttrykk endrer seg gjennom tidene og tidligere aksepterte formuleringer anses i dag som diskriminerende. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i septemberutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Styreverv – kan være risikofylt!

Styreverv i foreninger og selskaper er interessant og lærerikt, men kan medføre erstatningsansvar. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i augustutgaven av Vi over 60 her.     Les mer

Advarsler i arbeidslivet.

Når bør advarsler gis og kan arbeidstaker protestere? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i juliutgaven av «Vi over 60» her.   Les mer

Er såkalte «nulltimers-kontrakter» lovlige?

Stortinget behandler i disse dager viktige spørsmål om endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse i bemanningsforetak. Endringene kan hindre arbeidssøkende tilgang til arbeidslivet, ved at det ikke lenger vil bli tillatt med «nulltimers-kontrakter» eller fast ansettelse uten garantert lønn mellom oppdragene. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i juniutgaven av «Vi over... Les mer