Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Hvilke regler gjelder for fornyelse av førerkort for eldre og når bør bilen parkeres for godt?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i januarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her. Les mer

Etablering av egen virksomhet

I disse dager er det mange som mister jobbene sine og som sliter med å finne ny jobb. Kanskje er tiden inne for å etablere egen virksomhet eller leve ut «gründer-drømmen». I desember-utgaven av tidsskriftet Vi over 60 gir Erik Råd Herlofsen noen praktiske og juridiske tips om hva en gründer må være særlig oppmerksom... Les mer

Hva skjer når du kommer tilbake fra langvarig sykefravær og oppdager at jobben er borte?

I utgangspunktet skal man komme tilbake til den stillingen man har når man ble syk. Men hva om oppgavene er fordelt på dine kollegaer og stillingen er borte? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av “Vi over 60” her. Les mer

Nedbemanning og ansiennitet – Bør seniorene fratre først?

Erik Råd Herlofsen skriver om etiske og juridiske utfordringer ved nedbemanninger hvor seniorene anmodes om, eller plikter, å fratre. Les hans artikkel i september-nummeret av Vi over 60 her. Les mer

Svindel i hverdagen

Mange mottar brev om at man har vunnet i store internasjonale lotterier eller blir kontaktet av en kjærlighetssøkende person i et annet land. Andre blir oppringt, tilsynelatende for å hjelpe deg med dine dataproblemer eller for å gi deg en unik mulighet til å investere sparemidlene dine. Felles for henvendelsene er at det er tale... Les mer

Langtidsledige, dagpenger og sosialhjelp

Langstidsledighet er et alvorlig samfunnsproblem, særlig for eldre arbeidssøkende. Advokat Erik Råd Herlofsen skriver om hvorfor han mener at Norge bør innføre den danske ordningen med “seniorjobber” i juliutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Bortfall av dagpenger og permitteringspenger til arbeidstakere over 67 år

Dersom du blir oppsagt eller permittert og har fylt 67 år, vil du ikke ha krav på dagpenger, og må derved klare deg på din pensjon og oppsparte midler. Hvorfor er reglene slik og er ikke dette diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i maiutgaven av «Vi over 60» her. Les mer

Fra «overtallig» til arbeidssøkende.

En oppsigelse kan ha katastrofale konsekvenser for den berørtes økonomi, selvfølelse og familieforhold. Les historien om «Peder» i Erik Råd Herlofsens artikkel i marsutgaven av Vi over 60 her.       Les mer

Hemmelige lydopptak

I takt med den teknologiske utviklingen er det stadig flere som velger å gjøre skjulte lydopptak av telefonsamtaler og møter. Er dette illojalt eller i strid med norsk lov? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om lydopptak i januarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Angrerett etter inngåelse av sluttavtale?

Borgarting lagmannsrett kom i sommer til at arbeidstaker i visse tilfeller kan kreve endringer i urimelige sluttavtaler. Snart skal saken behandles av Høyesterett. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om endringsadgang i desemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer