Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Langtidsledige, dagpenger og sosialhjelp

Langstidsledighet er et alvorlig samfunnsproblem, særlig for eldre arbeidssøkende. Advokat Erik Råd Herlofsen skriver om hvorfor han mener at Norge bør innføre den danske ordningen med “seniorjobber” i juliutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Bortfall av dagpenger og permitteringspenger til arbeidstakere over 67 år

Dersom du blir oppsagt eller permittert og har fylt 67 år, vil du ikke ha krav på dagpenger, og må derved klare deg på din pensjon og oppsparte midler. Hvorfor er reglene slik og er ikke dette diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i maiutgaven av «Vi over 60» her. Les mer

Fra «overtallig» til arbeidssøkende.

En oppsigelse kan ha katastrofale konsekvenser for den berørtes økonomi, selvfølelse og familieforhold. Les historien om «Peder» i Erik Råd Herlofsens artikkel i marsutgaven av Vi over 60 her.       Les mer

Hemmelige lydopptak

I takt med den teknologiske utviklingen er det stadig flere som velger å gjøre skjulte lydopptak av telefonsamtaler og møter. Er dette illojalt eller i strid med norsk lov? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om lydopptak i januarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Angrerett etter inngåelse av sluttavtale?

Borgarting lagmannsrett kom i sommer til at arbeidstaker i visse tilfeller kan kreve endringer i urimelige sluttavtaler. Snart skal saken behandles av Høyesterett. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om endringsadgang i desemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Trenger vi øvre aldersgrenser?

Øvre aldersgrenser i arbeidslivet er fjernet i en rekke land. Hvorfor er reglene så forskjellige og hvorfor har vi i Norge fortsatt aldersgrenser når vi lever lenger enn de fleste og «eldes» funksjonelt senere enn befolkningen i en rekke andre land? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i novemberutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat eier – kan den ansatte kreve å beholde den statlige særaldersgrensen med tilhørende lav pensjonsalder?

Hva med statlige oppsigelsesfrister og offentlig AFP? Les mer

Deltidsarbeid og rett til redusert arbeidstid

Noen vil gjerne øke sin stillingsprosent, mens andre ønsker å redusere sin arbeidstid. Hvordan er de arbeidsrettslige reglene og hva blir konsekvensene? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i septemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Arbeidsgiveransvaret ved frivillig arbeid – festivaler og dugnad

  Frivillig arbeid er helsebringende og viktig for Norge, men hvem har arbeidsgiveransvaret om det oppstår skader eller problemer. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i augustutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

En «ekspertgruppe» mener at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør senkes – «Et gufs fra fortiden»

I en tid hvor stadig flere land hever og opphever aldersgrensene, anbefaler en regjeringsoppnevnt «ekspertgruppe» merkelig nok at aldersgrensen bør senkes.  Les Erik Råd Herlofsens kommentar i juliutgaven av Vi over 60 her.   Les mer