Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Overvåkning av ansatte – arbeidsgivers innsynsrett

Økt digitalisering muliggjør overvåkning og kontroll av de ansatte. Stadig flere ansatte opplever at arbeidsgiver tar seg til rette og undersøker den ansattes e-post, særlig når den ansatte er på ferie eller har sykefravær. Når har arbeidsgiver innsynsrett og når brytes regelverket? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i oktober-utgaven av «Vi over 60» her. Les mer

Arbeidsgivers endringsadgang

I vår kunne hele Norge følge konflikten i NRK, hvor en kjent sportsjournalist mot sin vilje ble fjernet fra TV-skjermen og satt til andre arbeidsoppgaver. Hvilke endringer kan en arbeidsgiver gjøre i et arbeidsforhold uten arbeidstakers samtykke? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i septemberutgaven av Vi Over 60 her. Les mer

Covid-19 og vaksinering av ansatte

Kan ansatte tvinges til å vaksinere seg og hva er i så fall konsekvensene overfor de som nekter? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i julinummeret av Vi over 60 her. Les mer

Kan pensjonsberettigede arbeidstakere sies opp eller permitteres først?

Ved nedbemanninger eller ved permitteringer oppstår det ofte konflikter relatert til utvelgelseskriteriene. Kan arbeidsgiver velge å si opp eller permittere de eldste som er pensjonsberettigede først, eller vil en slik utvelgelse være i strid med forbudet mot aldersdiskriminering? Høyesterett, og senere Salten tingrett, har avsagt dommer som tillater at arbeidsgiver sier opp eller permitterer de... Les mer

Arbeidsavklaringspenger – sikkerhetsnett med flere store hull

Arbeidsavklaringspenger er en viktig støtteordning, men reglene er kompliserte og skjønnsmessige og mange faller utenfor regelverket. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i mainummeret av Vi over 60 her. Les mer

Aldersdiskriminering?

Borgarting lagmannsrett avskiltet helikopterlege grunnet fylte 60 år. Les Erik Råd Herlofsens kommentarer til dommen i aprilnummeret av Vi over 60 her. Les mer

Særaldersgrenser står for fall

Regjeringen foreslår at arbeidstakere med særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år skal ha rett til å fortsette i stillingen og ikke lenger plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense. Les Erik Råd Herlofsens betraktninger om temaet i februarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her. Les mer

Hvilke regler gjelder for fornyelse av førerkort for eldre og når bør bilen parkeres for godt?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i januarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her. Les mer

Etablering av egen virksomhet

I disse dager er det mange som mister jobbene sine og som sliter med å finne ny jobb. Kanskje er tiden inne for å etablere egen virksomhet eller leve ut «gründer-drømmen». I desember-utgaven av tidsskriftet Vi over 60 gir Erik Råd Herlofsen noen praktiske og juridiske tips om hva en gründer må være særlig oppmerksom... Les mer

Hva skjer når du kommer tilbake fra langvarig sykefravær og oppdager at jobben er borte?

I utgangspunktet skal man komme tilbake til den stillingen man har når man ble syk. Men hva om oppgavene er fordelt på dine kollegaer og stillingen er borte? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av “Vi over 60” her. Les mer