Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Innleides rettigheter – Likebehandlingsprinsippet

Innleide har rett til å bli behandlet på samme måte som de fast ansatte. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i novemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Varsling – rett og plikt til å varsle

Følg «Siri» gjennom en varslingsprosess. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

“Negere” og “hottentotter”

Ord og uttrykk endrer seg gjennom tidene og tidligere aksepterte formuleringer anses i dag som diskriminerende. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i septemberutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Styreverv – kan være risikofylt!

Styreverv i foreninger og selskaper er interessant og lærerikt, men kan medføre erstatningsansvar. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i augustutgaven av Vi over 60 her.     Les mer

Advarsler i arbeidslivet.

Når bør advarsler gis og kan arbeidstaker protestere? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i juliutgaven av «Vi over 60» her.   Les mer

Er såkalte «nulltimers-kontrakter» lovlige?

Stortinget behandler i disse dager viktige spørsmål om endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse i bemanningsforetak. Endringene kan hindre arbeidssøkende tilgang til arbeidslivet, ved at det ikke lenger vil bli tillatt med «nulltimers-kontrakter» eller fast ansettelse uten garantert lønn mellom oppdragene. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i juniutgaven av «Vi over... Les mer

Kjøp av leilighet under oppføring kan være risikabelt

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i aprilutgaven av «Vi over 60» her.   Les mer

Aldersdiskriminerende å ekskludere eldre arbeidstakere fra kompetanseheving

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i marsutgaven av «Vi over 60» her. PS! Konflikten omtalt i artikkelen er avsluttet ved forlik.     Les mer

Er 65-års grensen i Nordsjøen lovlig?

De fleste oljeselskaper praktiserer en øvre aldersgrense på 65 år, begrunnet i helse- og sikkerhetsmessige hensyn. Men er denne grensen egentlig lovlig? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i februarutgaven av tidsskriftet «Vi over 60» her. Les mer

Særaldersgrenser og pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse ved virksomhetsoverdragelse

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i tidsskriftet Vi over 60, her.   Les mer