Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Advarsler i arbeidslivet.

Når bør advarsler gis og kan arbeidstaker protestere? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i juliutgaven av «Vi over 60» her.   Les mer

Er såkalte «nulltimers-kontrakter» lovlige?

Stortinget behandler i disse dager viktige spørsmål om endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse i bemanningsforetak. Endringene kan hindre arbeidssøkende tilgang til arbeidslivet, ved at det ikke lenger vil bli tillatt med «nulltimers-kontrakter» eller fast ansettelse uten garantert lønn mellom oppdragene. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i juniutgaven av «Vi over... Les mer

Kjøp av leilighet under oppføring kan være risikabelt

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i aprilutgaven av «Vi over 60» her.   Les mer

Aldersdiskriminerende å ekskludere eldre arbeidstakere fra kompetanseheving

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i marsutgaven av «Vi over 60» her. PS! Konflikten omtalt i artikkelen er avsluttet ved forlik.     Les mer

Er 65-års grensen i Nordsjøen lovlig?

De fleste oljeselskaper praktiserer en øvre aldersgrense på 65 år, begrunnet i helse- og sikkerhetsmessige hensyn. Men er denne grensen egentlig lovlig? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i februarutgaven av tidsskriftet «Vi over 60» her. Les mer

Særaldersgrenser og pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse ved virksomhetsoverdragelse

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i tidsskriftet Vi over 60, her.   Les mer

Oppsigelse på grunn av hyppig eller langvarig sykefravær

Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i desemberutgaven av tidsskriftet «Vi over 60» her. Les mer

10 gode grunner til å satse på eldre arbeidstakere

I denne artikkelen som advokat Erik Råd Herlofsen har skrevet for tidsskriftet «Vi over 60», gis det 10 gode grunner for at arbeidsgivere bør satse mer på eldre arbeidstakere. Artikkelen finner du her.     Les mer

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Ny likestillings- og diskrimineringslov gjør at det fra og med nyttår blir forbudt å diskriminere eldre, også utenfor arbeidslivet. Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i tidsskriftet Vi over 60, hvor han redegjør for noen konsekvenser av den nye loven, her. Les mer

Hvordan sikre at kreditorene ikke tar barnas arv?

De fleste foreldre ønsker å behandle barna sine likt, men hva gjør du om et av barna sliter med stor gjeld eller ikke kan ta vare på verdier? Partner og advokat Erik Råd Herlofsen skriver i septemberutgaven av Vi over 60 om en nokså ukjent mulighet til å sikre midler du gir gjennom gave eller arv fra kreditorbeslag.... Les mer