Vi over 60

Hver måned er Erik Råd Herlofsen fast spaltist i Vi over 60. Artiklene finner du nedenfor.

Har du avtalt bonus eller nattillegg? Det kan øke grunnlaget for din fremtidige pensjon

Partner Erik Råd Herlofsen skriver i juni-utgaven av Vi Over 60 om hvilke tillegg som kan tas med i pensjonsgrunnlaget. Finn ut mer om dine rettigheter her. Les mer

Aldersdiskriminering ved brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Advokat og partner Erik Råd Herlofsen skriver i mai-utgaven av Vi Over 60 om BPA-ordningens arbeidsrettslige aspekter og om aldersgrensen på 67 år. Les hele artikkelen her.   Les mer

Diskriminering av eldre bostyrer

Les saken om hvordan en Oslo-advokat på grunn av sin alder mistet «jobben». Les mer

Ingen heving av dagens 72 års grense

Flertallet i aldersgrenseutvalget ønsker ikke å endre dagens aldersgrense. Les Erik Råd Herlofsen sin artikkel “Ingen heving” her. Les mer

Seniorgoder kan forsvinne

Kan en virksomhet avvikle eller endre slike ordninger uten samtykke fra arbeidstaker? Les Erik Råd Herlofsen sin artikkel “Seniorgoder kan forsvinne” her. Les mer

Sære aldersgrenser

Den alminnelige aldersgrensen i arbeidslivet er nå hevet til 72 år, men som kjent, det er ingen regel uten unntak. Les Erik Råd Herlofsen sin artikkel Sære aldersgrenser her. Les mer

Samvittighetsnekt

En arbeidstaker vil kunne reservere seg mot å utføre ulike oppgaver, innenfor visse rammer. Les mer

Ledighetsforsikring – kan gi falsk trygghet for mange.

Stadig flere tegner forsikring for å redusere de økonomiske konsekvensene av eventuell framtidig arbeidsledighet. Les mer

Er streik et nødvendig kampmiddel i våre dager?

Nok en gang rammes storsamfunnet og «uskyldige» medborgere av en liten gruppe arbeidstakere som kjemper for sine særrettigheter. Les mer

Lønn etter seniortariff

“Seniortariff” – hva innebærer det? Les mer her. Les mer