Ukeavisen Ledelse

Hver uke besvarer vi arbeidslivsrelaterte spørsmål fra leserne av Ukeavisen Ledelse. Artiklene finner du nedenfor.

Lik lønn til samme stilling?

Spørsmål: Jeg er leder for en salgsavdeling med til sammen 7 selgere. Nå har 4 av dem gått sammen og fremmet krav om at de skal få den samme lønnen som våre to beste selgere, fordi de er ansatt i samme stillingskategori. I tillegg har den ene av de tre lengre ansiennitet enn de to selgerne... Les mer

Ferietvang

Spørsmål: Vi har en arbeidstaker som jobber i arbeidstidsordning tre uker på og to uker av. Han har opptjent feriepengerettigheter, men ønsker ikke å ta ut ferie i år. For oss som arbeidsgiver er dette greit, men hvordan er reglene på dette området? Må vi tvinge ham til å avvikle ferie? Svar: Arbeidsgiver må etter ferieloven sørge for... Les mer

Sykepenger etter endt foreldrepermisjon

Spørsmål: Jeg har vært ansatt hos min arbeidsgiver i åtte år og har nylig kommet tilbake i arbeid etter endt foreldrepermisjon. Kort tid etter at jeg begynte å jobbe ble jeg sykmeldt i nærmere to uker som følge av en operasjon. I arbeidsavtalen min fremgår det at jeg har rett til full lønn fra arbeidsgiver under... Les mer

Ledende stilling eller særlig uavhengig stilling

Spørsmål: Jeg er ansatt som markedssjef i fulltids stilling. Årslønnen min ligger midt på treet i forhold til det som er snittet for min type stilling i landsdelen. I kontrakten min står det at stillingen er ledende/særlig uavhengig. Videre står det at overtid er inkludert i lønnen. Jeg får stadig tildelt oppgaver relatert til drift, salgsledelse og... Les mer

Forlengelse av permisjon

Hei! Jeg er for tiden i fødselspermisjon. Nylig knakk jeg håndleddet og kan ikke ta meg av sønnen min på 7 mnd alene. Jeg må gå med gips i 6 uker. Det jeg lurer på er om jeg har rett på å få forlenget permisjonen med disse 6 ukene da? Les mer