Ukeavisen Ledelse

Hver uke besvarer vi arbeidslivsrelaterte spørsmål fra leserne av Ukeavisen Ledelse. Artiklene finner du nedenfor.

Er dette overføring av virksomhet?

Spørsmål: Jeg er blitt kontaktet av eieren av et pensjonat som har lurt på om jeg har lyst til å overta driften av det. Eieren driver ikke pensjonatet selv, men har leid det ut for en tidsbegrenset periode. Denne kontrakten utløper nå i tid. Da eier av pensjonatet ikke er fornøyd med måten det har... Les mer

Stillingsendring fra leder til montør.

Spørsmål:Undertegnede er mellomleder i en produksjonsorientert virksomhet. Da min stilling er definert som overtallig – det er for mange ledere – er jeg gitt muligheten for å gå tilbake til stiling som montør. Dette betyr imidlertid en merkbar lønnsnedgang. Har jeg krav på en oppsigelsestid i forhold til dette? Svar:Ja, antagelig. Dersom man er i... Les mer

Mislykket prøvetid

Spørsmål:En av våre dyktige reparatører ble formann. Han har vært ansatt i en årrekke. Som formann har det gått mindre bra. Hans problem er at han ikke har autoritet nok overfor arbeidsstyrken han er satt til å lede. Vi har ansatt ham som formann på prøve. Kan vi si ham opp på prøvetidsvilkår og dermed... Les mer

Lønn i oppsigelsestiden.

Spørsmål: Jeg er blitt sagt opp i min stilling, da det er kostnadskutt i bedriften. Oppsigelsen er begrunnet i kort ansiennitet. Jeg har 3 måneder oppsigelsestid. Neste uke blir jeg fritatt fra min stilling, men får beholde lønnen i oppsigelsestiden. Det jeg lurer på er om jeg har rett til å beholde lønnen min ut... Les mer

Forlengelse av oppsigelsestid.

Spørsmål: Jeg er nå i første måned av 3 måneders oppsigelsestid. Siste arbeidsdag er 31.12.2013. Jeg har fått tid til en operasjon midt i november som gjør at jeg vil være sykmeldt de 2 siste ukene av november. Jeg begynner i ny jobb pr. 1.1.2014 og dermed ønsker jeg ikke at nåværende arbeidsgiver forlenger 3... Les mer

Forlengelse av prøvetid med feriefravær.

Spørsmål: Vi er en bedrift som har fått et litt artig problem. Vi har ansatt en person på prøve, med 6 måneders prøvetid. Dette er, etter det vi har forstått, det maksimale vi lovlig kan avtale. Vi har tatt forbehold om forlengelse av prøvetiden ved fravær som ikke skyldes virksom-hetens forhold. Nå har vedkommende ønsket... Les mer

Likebehandling ved ansettelse

Spørsmål: Vi er en liten bedrift i Sør-Trøndelag som nylig har ansatt en ny kundekonsulent. Etter ekstern utlysning valgte vi tre gode kandidater som vi innkalte til intervju. Den ene av de to som ikke ble ansatt, mener nå å ha blitt aldersdiskriminert, og har sendt oss forespørsel om hvilken utdanning, praksis og andre kvalifikasjoner... Les mer

Avslutting av arbeidsforhold – hvem har retten til telefonnummeret?

Spørsmål: Jeg har vært ansatt hos en arbeidsgiver, men har sagt opp jobben min for å begynne et annet sted. Jeg ønsker å ta med meg telefonnummeret mitt videre, men min tidligere arbeidsgiver nekter meg dette. Jeg hadde med meg telefonnummeret da jeg ble ansatt, men overførte dette da arbeidsgiver skulle betale. Jeg opplever det... Les mer

Sjefen runder av arbeidstiden

Spørsmål: Hei. Jeg jobber i en butikk som nettopp gjennomgikk eier- og sjefsskifte. Da jeg som regel jobber kveld blir det alltid en del overtidsarbeid der jeg må stå for stenging av butikken. Man skal også komme et par minutter tidligere på jobb fordi man er nødt til å kontrollere et kasseskrin før man kan gå... Les mer

Bestemmer arbeidsgiveren ferietidspunkt?

Spørsmål: Jeg lurer på om det er arbeidsgiver som har rett til å bestemme når jeg skal ta ut ferie? Jeg får ikke lov til å avvikle betalt feire utenom de ukene han selv skal ha feire som er de to siste ukene i juli og de to siste ukene i desember hvert år. Utenom disse... Les mer