Ukeavisen Ledelse

Hver uke besvarer vi arbeidslivsrelaterte spørsmål fra leserne av Ukeavisen Ledelse. Artiklene finner du nedenfor.

Daglig og ukentlig arbeidsfri

Spørsmål:  Jeg driver en virksomhet som foregår på ulike tider av døgnet. En av mine ansatte har hatt en deltidsstilling, hvor arbeidstiden er tidlig morgen. Da han ønsker å ha mer å gjøre, er det mulig å beskjeftige ham også på dagtid et stykke ut på dagen. Det som imidlertid har vist seg, er at... Les mer

Har jeg krav på økt stillingsprosent?

Spørsmål:  Jeg jobber som sykepleier i 50 % fast stilling på et privat sykehjem. De siste par årene har jeg tatt mange ekstra vakter på en annen avdeling i nesten like stor stilling. Jeg har nå lyst til å fortsette å jobbe fast i 100 % stilling og har tatt dette opp med arbeidsgiver. Arbeidsgiver mener at jeg ikke har krav på å øke stillingsprosenten så lenge... Les mer

Krav på sykepenger etter foreldrepermisjon?

Spørsmål:  Vi har en arbeidstaker som er i foreldrepermisjon og som skulle komme tilbake i arbeid påfølgende mandag. Vedkommende har imidlertid blitt syk og kommer til å være borte fra arbeidet en stund fremover. Har vi da plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden? Svar:  Nei, det har dere ikke.  Arbeidsgiveren plikter ikke å betale... Les mer

Fortrinnsrett til lederstilling?

Spørsmål:   Vi er en virksomhet som er i gang med å redusere bemanningen. Bl.a. blir antagelig noen ledere definert som overtallig. Det ligger i kortene at vi i størst mulig grad vil forsøke å tilby disse alternative stillinger, men altså ikke som ledere. Har de fortrinnsrett til ny lederstilling, hvis det skulle dukke opp... Les mer

Har en vikar krav på fast ansettelse?

Spørsmål:  Den 1.4.2013 ble jeg sammen med 6 andre ansatt i forskjellige vikariater. Det er uklart hvem jeg var vikar for på tilsettingstidspunktet. Etter 2 måneders opplæring ble jeg tilbudt overflytting til ny seksjon, da jeg var særlig egnet for en stilling her. I forbindelse med dette ble jeg også tilbudt ekstra opplæring. Den 1.6.... Les mer

Kan jeg fratre før oppsigelsestidens utløp?

Spørsmål: Jeg har sagt opp min jobb og har 3 måneder oppsigelsestid. Har jeg rett på lønn i oppsigelsestiden? Må jeg respektere oppsigelsestiden? Jeg har funnet meg en annen jobb og vil fratre før oppsigelsestidens utløp. Kan jeg bare gjøre det? Hva er konsekvensen dersom jeg bare drar på dagen? Svar: du har både rett... Les mer

Kan vi forlenge prøvetiden?

Spørsmål: Kan en automatisk – etter 6 mnd – forlenge prøvetiden med 3 mnd. fordi arbeidsgiver er usikker om personen er rett for jobben, da det dukker opp mye avvik de to siste ukene føre 6 mnd grensen er nådd? Svar: Hei, og takk for spørsmål! Arbeidsmiljøloven er helt klar på at prøvetiden maksimalt kan... Les mer

Prøvetid på 3 mndr.

Spørsmål: Hei. Jeg har nå blitt ferdig med prøvetiden min i jobben og nå snakker sjefen om å få forlenget prøvetiden min. Kan han det uten grunn? (Har hatt en prøvetid på 3mnd) Lurer også på ang arbeidstid. I kontrakten min står det at jeg har en 40% stilling og jeg jobber 100% er det... Les mer

Dekning av overtidsmat

Spørsmål: Vi ønsker å innføre trekk av lønn for matpenger i vår bedrift. Vil ikke dette være lønnsomt både for arbeidsgiver og lønnsmottaker? Svar: Hei, Vi legger til grunn at det du mener med matpenger er dekning av overtidsmat. I så tilfellet kan innføring av en ordning om matpenger være lønnsomt for alle parter under... Les mer

Utleid vikar

Spørsmål: Jeg er utleid som vikar fra et bemanningsforetak. Jeg har funnet ut at jeg ikke har samme lønn som hun jeg er vikar for. Jeg er ikke organisert. Hvordan skal jeg gå fram for å få rettet på det? Svar: Hei, Som hovedregel har du ikke krav på samme lønn som den du vikarierer... Les mer