Personal og Ledelse

I hvert nummer av Personal og Ledelse besvarer Nils H. Storeng spørsmål om juss i arbeidslivet. Artiklene finner du nedenfor.

Slik kan skifte av personell foregå på rett måte

Næringslivet må til enhver tid tilpasse seg markeds- og konkurransesituasjonen de står i. I noen tilfeller innebærer dette et behov for å skifte personell. En slik prosess kan være krevende både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Advokat Arve Due Lund skriver i denne månedens Personal og Ledelse, sammen med Stein Tennebø, om hvordan virksomheter kan skifte personell på rett... Les mer

Streikebryteri – hva er det?

«Med store arbeidskonflikter følger massiv mediedekning med heftige ordvekslinger mellom representanter fra fagforeningen og arbeidsgivere. Denne våren har begrepet streikebryteri vært hyppig brukt. Men hva er streikebryteri?» Les mer

Kan jeg nekte?

Spørsmål: Jeg sa opp jobben min i sommer – og før jeg tok ut sommerferie. Sommerferien var ikke avtalt før jeg leverte oppsigelsen, men arbeidsgiver hadde sagt at alle skulle avvikle minst 3 ukers ferie innen september. Jeg har 3 måneders oppsigelsestid som startet 1. juli og følgelig utløper 30.9. Jeg ønsker ikke å ta... Les mer

Rett til lønnsregulering?

Spørsmål: Vi ansatte en person i august 2010 som begynte med en årslønn på kr 550.000. I tillegg fikk hun en ”sign-on bonus” på kr 50.000 utbetalt før hun tiltrådte i 2010. I følge kontrakten har hun fått en ny årslønn på kr 600.000 fom 01.01.2011. Dette var forhåndsavtalt. Nå har alle ansatte fått en... Les mer

Rett til overtidsbetalt?

Spørsmål: Jeg har nå i et par uker arbeidet ved flere tilfelle 9 timers dager. Jeg har lagt til grunn at dette er overtid og som jeg krav på å få overtidsbetalt for. Nå sier sjefen at så lenge vi holder oss innenfor arbeidsmiljølovens regler for alminnelig arbeidstid, har ikke arbeidsgiver plikt til å betale... Les mer

Beregne feriepenger på etterlønn?

Spørsmål: Vi ansetter nå ny daglig leder og arbeider med ansettelsesavalen. Vi er enige om at daglig leder skal unntas fra stillingsvernet og vi er også enige om størrelsen på sluttvederlaget (etterlønnen som vil være 3 måneders lønn, i tillegg til lønnen i oppsigelsestiden på 3 måneder) i tilfelle styret går til oppsigelse. Men det... Les mer

Bonusutbetaling

Spørsmål: Jeg sa frivillig opp min jobb hos tidligere arbeidsgiver da jeg valgte å takke ja til nye utfordringer. Startet i ny jobb 1. mars 2011. I min tidligere jobb var jeg ansatt i stillingen som Key Account Manager og hadde en lønnsording med fast og bonusbasert lønn. Jeg har vært i dialog med tidligere... Les mer

Etterlønn eller oppsigelsesvern?

Spørsmål: Jeg er styreleder i et meglerforetak. Vi er i ferd med å inngå ansettelsesavtale med ny daglig leder. Personen har bedt om en etterlønnsklausul på 12 måneders lønn, i tillegg til lønn i avtalt oppsigelsestid på 6 måneder, dersom styret vil avvikle arbeidsforholdet. Samtidig vil vedkommende har en klausul som sier at hun kan... Les mer

Beregning av ansettelsestid

Spørsmål: Som HR ansvarlig i en større virksomhet har jeg fått spørsmål fra en ansatt om beregning av ansettelsestid ifm. lønnsforhandlinger. Arbeidstaker mener hans fravær ifm permisjoner. Han har hatt 2 pappapermisjoner, og en 2 års velferdspermisjon ifm et utenlandsopphold. Skal disse fraværene trekkes fra i beregning av ansettelsestiden? Vil det være forskjell på ulønnet... Les mer